Thông báo mời thầu hạng mục: Khảo sát, sửa chữa máy nén lạnh số 1 dùng làm mát các phòng cầu giao điện tại Phân xưởng Giấy

Thông báo mời thầu hạng mục: Khảo sát, sửa chữa máy nén lạnh số 1 dùng làm mát các phòng cầu giao điện tại Phân xưởng Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Khảo sát, sửa chữa máy nén lạnh số 1 dùng làm mát các phòng cầu giao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Khảo sát, sửa chữa máy nén lạnh số 1 dùng làm mát các phòng cầu giao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc:
     – Sửa chữa, phục hồi lại lốc của máy nén 33Hp Số lượng: 01 (cái)
     – Sửa chữa, phục hồi lại trục cơ của máy nén 33Hp Số lượng: 01 (cái)
     – Sửa chữa, phục hồi lại pittong, tay biên của máy nén 33Hp Số lượng: 06 (bộ)
  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Vật tư, vật liệu dùng để sửa chữa, khôi phục máy nén lạnh phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu, lắp ráp đồng bộ với thiết bị hiện có của chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng tốt với môi trường làm việc hiện tại ở Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện, giao hàng: Sửa chữa, khôi phục tại xưởng của bên sản xuất, giao hàng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (điạ chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 100% giá trị thanh lý hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 02 tháng 11 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons