Thông báo mời thầu: Kiểm tra sửa chữa bộ làm mát dầu thủy lực máy ép quang của máy xeo 2

Thông báo mời thầu: Kiểm tra sửa chữa bộ làm mát dầu thủy lực máy ép quang của máy xeo 2

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Kiểm tra sửa chữa bộ làm mát dầu thủy lực máy ép quang của máy xeo 2 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Kiểm tra sửa chữa bộ làm mát dầu thủy lực máy ép quang của máy xeo 2 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật: Sửa chữa 01 bộ làm mát dầu, cụ thể như sau:

+ Phục hồi 60 tấm trao đổi nhiêt.

– Kích thước: 530x330mm

+ Sửa chữa 02 đầu nối dầu vào, ra trao đổi nhiệt.

+ Sửa chữa 02 đầu nối nước làm mát vào, ra trao đổi nhiệt.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Thiết bị sau khi được sửa chữa xong, lắp đặt vào dây chuyền sản xuất phải đảm bảo làm việc ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và thông số vận hành.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Phân xưởng Giấy, Nhà máy Giấy, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Thời gian bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2020.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons