Thông báo mời thầu: mặt hàng thuốc và vật tư y tế phục vụ cho túi cứu thương trong TCT Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu: mặt hàng thuốc và vật tư y tế phục vụ cho túi cứu thương trong TCT Giấy Việt Nam

Kính gửi: Các công ty kinh doanh Dược,vật tư y tế trong và ngoài tỉnh Phú Thọ

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc và vật tư y tế phục vụ cho túi cứu thương trong Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thuốc :
TT Tên thuốc Đơn vị Số lượng
1. Antesil Viên 1.000
2. Cloramphenicol 0,4% Lọ 200
3. Paracetamol 500mg Viên 1.000
1. Biosubtyl-II Gói 3.000
2. Ecefuryl Viên 1000
3. Hoạt huyết dưỡng não Viên 1000
4. Vinpocetin (Hà tây) Viên 1000
5. Dầu trường sơn 2,5ml Lọ 100
6. NatriClorid (Rửa) Chai 120
7. NatriClorit 0,9% (nhỏ) Lọ 300
8. Povidin Lọ 100
9. Panthenol Lọ 10

2.Vật tư y tế :

TT Tên vật tư y tế Đơn vị Số lượng
1. Băng Ugo Miếng 1.020
2. Băng xô 10cm Cuộn 100
3. Kìm kẹp kim Cái 10
4. Bông Gói 400
5. Gạc hút Gói 50
6. Khẩu trang Cái 550
7. Túi cứu thương Chiếc 15
8. Panh thẳng 16cm Chiếc 20
9. Kéo thẳng 16cm Chiếc 20
10. Kéo thẳng 20cm Chiếc 20
11. Hộp đựng dụng cụ nhỏ Cái 5

Căn cứ Danh mục, số lượng đã nêu Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các Công ty kinh doanh Dược, vật tư y tế có đủ năng lực cung cấp gửi Bản báo giá.

Nội dung bản báo giá thể hiện rõ :

  • Đơn vị cung cấp báo giá,địa chỉ,Số điện thoại,tên thuốc,vật tư y tế,đơn vị ,số lượng,giá thành (đã bao gồm thuế VAT) và xuất sứ của sản phẩm.
  • Báo giá phải có đầy đủ ngày báo giá,thời gian hiệu lực của báo giá,dấu đỏ của Công ty và được đựng trong phong bì kín.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy VN

Địa chỉ:; khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829178.

Thời gian nhận Bản báo giá từ 8h00’ phút ngày 12 /5/2021 đến hết

15h00’ phút ngày 22 /5/2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung ứng.

Trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons