Thông báo mời thầu: một số mặt hàng thuốc cấp

Thông báo mời thầu: một số mặt hàng thuốc cấp

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh Dược trong và ngoài tỉnh Phú Thọ

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc cấp. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thuốc:
Stt Tên thuốc Đơn vị Số lượng
1. Amocixilin TW1 Viên 5000
2. Hoạt huyết DN (Traphaco) Viên 6000
3. Vitamin 3B Viên 5000
4. Tiffy Viên 500
5. Cefixim 200mg Viên 1600
6. Micardis Viên 180
7. Methy presnisolon 4mg Viên 3000
8. Atrovastatin Viên 200
9. Amlodipin 5mg Viên 2000
10. Pantoprazol 40mg Viên 400
11. Paracetamol 500mg Viên 1000
12. Ciprofloxacin 500mg Viên 500
13. Glucosamin Viên 1000
14. Glucophage 500mg Viên 1000
15. Alphachimo 5mg Viên 3000
16. Bổ phế  Nam Hà Lọ 50
17. Boganic Viên 4500
18. Bổ phế ngậm Viên 960
19. Covesyl Viên 180
20. Kim Tiền Thảo Viên 2000

Căn cứ Danh mục, số lượng đã nêu. Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các Doanh nghiệp kinh doanh Dược, vật tư và thiết bị y tế có đủ năng lực cung cấp gửi Bản báo giá.

Nội dung bản báo giá thể hiện rõ :

  • Đơn vị cung cấp báo giá,địa chỉ,Số điện thoại,tên thuốc,vật tư y tế,đơn vị ,số lượng,giá thành (đã bao gồm thuế VAT) và xuất sứ của sản phẩm.
  • Báo giá phải có đầy đủ ngày báo giá,thời gian hiệu lực của báo giá,dấu đỏ của Công ty và được đựng trong phong bì kín.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:  Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy VN

Địa chỉ: khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829178

Thời gian nhận Bản báo giá từ ngày 12 /5/2021  đến hết ngày

22/ 5/2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung ứng.

Trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons