Thông báo mời thầu mua sắm bàn ghế văn phòng các loại

Thông báo mời thầu mua sắm bàn ghế văn phòng các loại

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm bàn ghế văn phòng các loại, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02013605161                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

  1. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời chào giá

– Hàng mới, bảo đảm chất lượng, xuất xứ, quy cách của hãng sản xuất.

– Liên hệ Văn phòng để nhận hồ sơ chào giá.

  1. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 05 ngày.
  2. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.
  3. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng và lắp đặt : Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

–           Phone: 02103605161

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày      21  /  8  /2020.

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons