Thông báo mời thầu: Mua sắm cây cảnh trồng tại khu vực sản xuất của TCT

Thông báo mời thầu: Mua sắm cây cảnh trồng tại khu vực sản xuất của TCT

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: “Mua sắm cây cảnh trồng tại khu vực sản xuất của TCT”  cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax:  02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh cụ thể trong hồ sơ chào hàng.

Địa điểm giao hàng:  tại Khu nhà ADM, Tổng công ty Giấy VN, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

(Vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị đầu mối Văn phòng để nhận hồ sơ chào hàng  và biết thêm thông tin cụ thể).

–           Mobile: 0210.3829755

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày    21 /5/2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons