Thông báo mời thầu: Mua sắm máy in Văn phòng

Thông báo mời thầu: Mua sắm máy in Văn phòng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm máy in Văn phòng”, cụ thể như sau

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Stt Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật 

 

Đvt

 

1. Số lượng

1 Máy in A3 HP LaserJet Pro M706n

(Xuất xứ Trung Quốc)

Bộ 01
2 Máy in Cannon 2900

(Xuất xứ Trung Quốc)

Chiếc 01

– Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.

– Thanh toán trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao, nhiệm thu của hai bên.

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

– Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến:

Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín.)

Email:  vp.bb@vinapaco.com.vn      

Thời gian nhận chào hàng đến hết 16h30 ngày    25  / 02 /2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons