Thông báo mời thầu: Mua sắm Mực in văn phòng

Thông báo mời thầu: Mua sắm Mực in văn phòng

Về việc: Chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm Mực in văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên mời chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755, 02013605161              Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

  1. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:
Stt Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật

Đvt Số lượng
1 Hộp mực in có mực 12A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 60
2 Hộp mực in có mực 35A (Xuất xứ Trung Quốc)

 

Hộp 5
3 Hộp mực in có mực 278A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 10
4 Hộp mực in có mực 16A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 5
5 Hộp mực in có mực137/337

(Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp 5
6 Hộp mực in có mực 05A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 3
7 Hộp mực in có mực 214/333A

(Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp 3
8 Mực Aficio MP2001L/2001SP/2501L/2501SP

(Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp 3
9 Hộp mực in có mực Aficio Rilcoh 7502 (Xuất xứ Trung Quốc) Ống 3
10 Hộp mực in có mực 79A  (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 5
11 Hộp mực in có mực 26A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 3
12 Túi mực in Rilcoh G7 (Xuất xứ Trung Quốc)

 

Túi 10
13 Cuộn giấy nến in nhanh CPI 111 (Xuất xứ Trung Quốc) Cuộn 5
14  

Mực in copy Dx4545  (Xuất xứ Trung Quốc)

 

Hộp 10

– Yêu cầu hàng mới, bảo đảm chất lượng, quy cách của hãng sản xuất.

  1. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.
  2. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.
  3. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

  1. Hồ sơ chào giá tối thiểu bao gồm:

– Bảng báo giá thiết bị vật tư mới 100%, hàng chính hãng theo yêu cầu chào hàng, có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo hành…

– Thư giảm giá (nếu có)…

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

Mọi chi tiết liên hệ :

Văn phòng Tổng công ty Giấy VN, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

– Điện thoại: : 02103605161

– Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày  20  / 4 /2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons