Thông báo mời thầu: Mua sắm Mực in văn phòng

Thông báo mời thầu: Mua sắm Mực in văn phòng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm Mực in văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755, 02013605161              Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

  1. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:
Stt Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật

Đv tính  

Số lượng

 

Ghi chú
1 Mực in 12A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 60 Hàng mới bảo hành 12 tháng
2 Mực in 49A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 5
3 Mực in 278A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 5
4 Mực in 309/16A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 3
5 Mực in 337/283(Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 5
6 Mực in 05/319 (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 3
7 Mực in 15A (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 3
8 Mực in 2501s (Xuất xứ TQ) Hộp 2
9 Cuộn giấy nến in CPI 11 (Xuất xứ Trung Quốc) Cuộn 5
10 Mực máy  in Dx4545  (Xuất xứ Trung Quốc) Hộp 10

– Hàng mới, bảo đảm chất lượng, quy cách của hãng sản xuất.

  1. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.
  2. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.
  3. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

  1. Nơi nhận hồ sơ chào giá:

– Văn phòng Tổng công ty Giấy VN, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

–           Phone: 02103605161

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

-Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày   17 / 6 /2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons