Thông báo mời thầu: Mua sắm Mực in văn phòng

Thông báo mời thầu: Mua sắm Mực in văn phòng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm Mực in văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên mời chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755, 02013605161​​Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

1. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Stt

Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật

Đv tính

Số lượng

Ghi chú

1

Hộp mực in có mực CBT-Q2612A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

50

2

Hộp mực in có mực CBT-CB435A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

05

3

Hộp mực in có mực CBT-CE278A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

05

4

Hộp mực in có mực CBT-Q7516A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

03

5

Hộp mực in có mực CBT-CRG137/337(Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

02

6

Hộp mực in có mực CBT-CE505A(Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

03

7

Hộp mực in có mực CBT-CF214/333A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

03

8

Hộp mực in có mực CBT-C7115A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

03

9

Hộp mực in có mực CBT-Q5949A (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

10

10

Hộp mực in có mực CBT-CF226A (Xuất xứ Trung Quốc)    

Hộp

03

11

Cuộn giấy nến in nhanh CPI 11 (Xuất xứ Trung Quốc)

Cuộn

05

12

Mực in copy Dx 4545  (Xuất xứ Trung Quốc)

Hộp

10

Hàng mới, bảo đảm chất lượng, quy cách của hãng sản xuất.

2. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.

3. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.

4. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

5. Nơi nhận hồ sơ chào giá:

– Văn phòng Tổng công ty Giấy VN, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Phone: 02103605161

Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

-Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày   20 / 12 /2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons