Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị họp trực tuyến

Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị họp trực tuyến

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm thiết bị họp trực tuyến, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Stt Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật 

 

Đvt

 

1. Số lượng

Ghi chú
1 Camera hội nghị truyền hình AMK120 Chiếc 01 Thời gian bảo hành tối tiểu 12 tháng đối với mỗi mục hàng hóa
2 Micro đa hướng kèm loa hỗ trợ (6-8 người) có thể pair 2 chiếc mở rộng 12-16 người. Bộ 01
3 Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable Cáp HDMI tròn chất lượng 1080p độ dài 8m.

 

Chiếc 02

– Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.

– Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao, nhiệm thu của hai bên.

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

– Giao hàng và lắp đặt tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến:

Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín.)

Email:  vp.bb@vinapaco.com.vn      

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày     12  / 8 /2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons