Thông báo mời thầu: mua sắm thiết bị vật tư cho máy vi tính

Thông báo mời thầu: mua sắm thiết bị vật tư cho máy vi tính

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm thiết bị vật tư cho máy vi tính, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

STT Tên hàng hóa, vật tư ĐVT Số lượng
1 Ổ cứng SSD Kingmax 120Gb Chiếc 12
2 Ổ cứng HDD 1Tb Chiếc 1
3 Nguồn máy tính Chiếc 1
4 Chuột dây Fuhlen Chiếc 1
5 Ram 2Gb DDR3 Chiếc 3
6 Phần mềm diệt vi rút bản quyền 1 năm Bộ 16

Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

–           Phone: 02103. 829755

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày 06/01/2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons