Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị vật tư trang trí tại Hội Trường Tổng công ty

Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị vật tư trang trí tại Hội Trường Tổng công ty

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: “Mua sắm thiết bị vật tư trang trí tại Hội Trường Tổng công ty”, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

– Theo hồ sơ chào giá (nhận hồ sơ chào giá tại Văn phòng)

1.Hàng mới 100%, bảo đảm chất lượng, xuất xứ, quy cách và theo yêu cầu chào hàng

2.Thời gian bảo hành theo quy định của hãng sản xuất.

3.Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.

3.Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao, nhiệm thu của hai bên.

4.Thời gian và địa điểm giao hàng:

 – Thời gian giao hàng: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

 – Giao hàng và lắp đặt tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến :

Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín có đóng dấu giáp lai.)

  –      Fax: 02103. 829177

Email:  vp.bb@vinapaco.com.vn      

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày    18   / 9 /2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons