Thông báo mời thầu: : Mua sắm trang thiết bị máy tinh máy in

Thông báo mời thầu: : Mua sắm trang thiết bị máy tinh máy in

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị máy tinh máy in, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                     Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

  1. Các đơn vị liên hệ Văn phòng để lấy hồ sơ chào giá cụ thể.

2.Hàng mới, bảo đảm chất lượng, xuất xứ hàng hóa rõ ràng.

3.Thời gian bảo hành theo quy định của hãng sản xuất.

4.Hiệu lực báo giá: Trong vòng 7 ngày.

5.Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao, nhiệm thu của hai bên.

6.Thời gian và địa điểm giao hàng:

 – Thời gian giao hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

 – Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến :

Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín.)

Email:  vp.bb@vinapaco.com.vn      

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày     25  / 02 /2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons