Thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị điều hòa, phụ kiện các loại

Thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị điều hòa, phụ kiện các loại

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị Điều hòa, phụ kiện các loại, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755, 02013605161                     Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

  1. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời chào giá.

– Hàng mới, bảo đảm chất lượng, xuất xứ, quy cách của hãng sản xuất.

  1. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.
  2. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.
  3. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng và lắp đặt : Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

–           Phone: 02103605161

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày     01/10/2020.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons