Thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động tại cụm công nghiệp Bãi Bằng

Thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động tại cụm công nghiệp Bãi Bằng

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                                Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động tại cụm công nghiệp Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Nội dung chính của gói thầu: Khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động tại cụm công nghiệp Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất, và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 90 ngày.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 20/10/2020 ( trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3830122 hoặc 0913283176
  8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 20/10/2020.
  9. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 20/10/2020, tại Phòng kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons