Thông báo mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: 01 đội thợ lao động phục vụ gia công cơ khí sửa chữa bảo trì trong TCTGVN

Thông báo mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: 01 đội thợ lao động phục vụ gia công cơ khí sửa chữa bảo trì trong TCTGVN

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: 01 đội thợ lao động phục vụ gia công cơ khí sửa chữa bảo trì trong tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022

Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu công việc: Dịch vụ cung ứng lao động phục vụ gia công cơ khí sửa chữa bảo trì trong tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022.

2. Số lượng nhân lực:

Thợ gia công cơ khí: 04 người

Thợ cơ khí chuyên sửa chữa bảo ôn cách nhiệt và kết cấu thép: 02 người

3. Chất lượng nhân lực:

Thợ cơ khí có chuyên môn tay nghề sửa chữa cơ khí về ngành Giấy

– Thợ cơ khí cung cấp phải đẩm bảo có tay nghề chuyên môn cao, có sức khỏe, có kinh nghiệm lâu năm và đã thực hiện về các công việc sửa chữa bảo dưỡng, đáp ứng được các yêu cẩu của người sử dụng.

4. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ cung ứng lao động.

– Địa điểm làm việc: Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian làm việc: Theo Quy định của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Điều kiện thanh toán: Theo số ngày công thực tế làm việc trong tháng (08 giờ/01 công). Nhưng không vượt quá 26 công trên tháng.

– Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01 tháng 7 năm 2022 đến hết 31 tháng 12 năm 2022.

6. Thời gian nộp báo giá: Trước 15h00 ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Ban Tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

7. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.

8. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 15h30phút, ngày 24 tháng 6  năm 2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons