Thông báo mời thầu Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu phun thuốc phòng chống dịch bệnh  để phục vụ cho công tác phun thuốc phòng chống dịch bệnh cho một số đơn vị

Thông báo mời thầu Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu phun thuốc phòng chống dịch bệnh  để phục vụ cho công tác phun thuốc phòng chống dịch bệnh cho một số đơn vị

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuốc phòng chống dịch bệnh trong và ngoài tỉnh Phú Thọ

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu phun thuốc phòng chống dịch bệnh  để phục vụ cho công tác phun thuốc phòng chống dịch bệnh cho một số đơn vị trong Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022 như sau:

  1. Thuốc phun muỗi
STT Tên thuốc Hàm lượng Đóng gói Đơn vị tính Diện tích cần phun (m2) Nước sản xuất
1 Fendona 10SC 500ml Chai 500ml chai 7.000 Đức

2. Thuốc diệt chuột

STT Tên thuốc Hàm lượng Đóng gói Đơn vị tính Diện tích cần diệt chuột (m2) Nước sản xuất
1 Storm 0.005% 1kg gói 3.500  

Đức

Căn cứ danh mục, số lượng đã nêu Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thuốc phòng chống dịch bệnh có đủ năng lực cung cấp gửi hồ sơ chào giá gồm:

  1. Bản báo giá ( có đơn giá, xuất sứ nhà sản xuất, hàm lượng,chủng loại)

2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

3.Các giấy tờ trên đựng trong túi phong bì kín gửi theo địa chỉ người nhận: Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 0210 3829750

4.Thời gian nhận từ: 08h00 ngày 07 /06 /2022 đến hết 9h00 ngày 14 / 06   /2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons