Thông báo mời thầu về việc: “Mua máy photocopy”

Thông báo mời thầu về việc: “Mua máy photocopy”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: “Mua Máy photocopy’, cụ thể như sau:

Tên bên mời chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Stt Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật

 

Đvt

1. Số lượng Ghi chú
1 Máy Photocopy Fuji Xerox S2110

(Xuất xứ: Trung Quốc)

Bộ 01  

Máy mới 100%

– Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.

– Thanh toán trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao, nhiệm thu của hai bên.

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

– Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến:

Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín.)

Email:  vp.bb@vinapaco.com.vn      

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày    16   / 12 /2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons