Thông báo: Thay đổi lịch thi tuyển dụng (vòng 2) vào làm việc tại Xí nghiệp Bảo dưỡng.

Thông báo: Thay đổi lịch thi tuyển dụng (vòng 2) vào làm việc tại Xí nghiệp Bảo dưỡng.

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo thay đổi lịch thi phỏng vấn trực tiếp/thực hành tay nghề (vòng 2) tới các thí sinh ứng tuyển vào các vị trí tại Xí nghiệp Bảo dưỡng như sau:

– Lịch thi cũ:

+ 7 giờ 30 phút ngày 11/9/2018 đối với vị trí Kỹ thuật sửa chữa điện, tự động hóa, đo lường điều khiển.

+ 8 giờ 30 phút ngày 11/9/2018 đối với các vị trí thi tuyển vào phân xưởng Sửa chữa thiết bị Cơ khí & Vận tải (vận hành máy công cụ; hàn điện, hàn hơi; sửa chữa ô tô; sửa chữa cơ khí)

– Lịch mới:

+ 7 giờ 30 phút ngày 14/9/2018 đối với vị trí Kỹ thuật sửa chữa điện, tự động hóa, đo lường điều khiển.

+ 8 giờ 30 phút ngày 14/9/2018 đối với các vị trí thi tuyển vào phân xưởng Sửa chữa thiết bị Cơ khí & Vận tải (vận hành máy công cụ; hàn điện, hàn hơi; sửa chữa ô tô; sửa chữa cơ khí)

– Địa điểm thi: Không thay đổi (tại các nhà máy/xí nghiệp theo vị trí dự tuyển).

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo để các thí sinh biết, sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ, đúng thời gian, đúng địa điểm để đảm bảo quyền lợi.

Tổng công ty Giấy Việt Nam mong các thí sinh thông cảm, chia sẻ vì sự thay đổi lịch thi này nếu đã làm ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt của các thí sinh.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Tải vềFile đính kèm
  1. tb-505-thay-doi-lich-thi-v2


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons