Thông báo: Thay đổi lịch thi tuyển dụng (vòng 2) vào làm việc tại: Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà máy điện

Thông báo: Thay đổi lịch thi tuyển dụng (vòng 2) vào làm việc tại: Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà máy điện

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo thay đổi lịch thi phỏng vấn trực tiếp/thực hành tay nghề (vòng 2) tới các thí sinh ứng tuyển vào các vị trí tại Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà máy điện như sau:

Xin vui lòng xem file đính kèm

 

Tải vềFile đính kèm
  1. tb-507


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons