Thông báo thi đấu Giải bóng đá trong khuôn khổ Hội thao Tổng công ty Giấy Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022).

Thông báo thi đấu Giải bóng đá trong khuôn khổ Hội thao Tổng công ty Giấy Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022).

Trân trọng kính mời toàn thể CBCNV Tổng công ty và nhân dân trong khu vực tới xem Giải bóng đá trong khuôn khổ Hội thao Tổng công ty Giấy Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022).

– Thời gian: Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 23/11/2022.

– Địa điểm: Sân vận động Tổng công ty Giấy Việt Nam – Khu Đồng Giao – TT Phong Châu

– Lịch thi đấu:

Ngày Trận Giờ Bảng Đội gặp đội Kết quả
22/10 1 14h30 C PHÒNG KỸ THUẬT – NHÀ MÁY ĐIỆN  
2 15h30 C NHÀ MÁY GIẤY – CTLN H.YÊN, T.PHONG, T.THÀNH  
23/10 1 14h30 A XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG – XÍ NGHIỆP VẬN TẢI  
2 15h30 B TISSUE SÔNG ĐUỐNG – P.LÂM NGHIỆP + CTY TKLN  
25/10 1 14h30 C PHÒNG KỸ THUẬT – CTLN H.YÊN, T.PHONG, T.THÀNH  
2 15h30 C NHÀ MÁY ĐIỆN – NHÀ MÁY GIẤY  
26/10 1 14h30 A NHÀ MÁY HÓA CHẤT – XÍ NGHIỆP VẬN TẢI  
2 15h30 B KHỐI PHÒNG BAN – P.LÂM NGHIỆP + CTY TKLN  
29/10 1 14h30 C PHÒNG KỸ THUẬT – NHÀ MÁY GIẤY  
2 15h30 C CTLN H.YÊN, T.PHONG, T.THÀNH – NHÀ MÁY ĐIỆN  
30/10 1 14h30 A XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG – NHÀ MÁY HÓA CHẤT  
2 15h30 B TISSUE SÔNG ĐUỐNG – KHỐI PHÒNG BAN  
21/11 BK1 14h30   Nhất bảng A – Nhì bảng C  
BK2 15h30   Nhất bảng B – Nhất bảng C  
23/11 Tranh hạng 3 14h30   Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2  
Chung kết 15h30   Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2  


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons