Thông báo v/v: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2020

Thông báo v/v: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2020

  1. Tên gói thầu: Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2020
  2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
  3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/01 ÷ 09/01/2021.
  4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế
  5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập; Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất không lỗ;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Ngày 03/12/2020.
  2. Thời gian nhận HSDT: Từ 8h00, ngày 10/12/2020 đến 9h30 ngày 14/12/2020.

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu được gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0833.858.858     –       Fax: 0210.3829177.

Xin trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons