Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG Tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG Tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ Thông báo số 16/TB-CTLNLT ngày 10/4/2020 của công ty lâm nghiệp Lập Thạch; Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Bạch đàn nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Bạch đàn tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch (cây đứng). Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc:

          – Gói số 01 : Đội Kèo  Kài + Đồng Quế .

+ Khối lượng : 1.167,3 m3; Gỗ C ( quy củi ) 107,0ste; Củi ngọn : 111,2ste.

+ Diện tích khai thác : 10,6 ha.

+ Giá trị : 1.567.536.000đ .

Tiền đặt cọc tối thiểu : 100.000.000đ.

 – Gói số 2 : Đội Vân Trục.

+ Khối lượng : 984,5 m3; Gỗ C (quy củi) ; 76,2ste ; Củi  ngọn : 88 ste

+ Diện tích khai thác : 16,7ha.

+ Giá trị : 1.326.340.000đồng .

Tiền đặt cọc tối thiểu là: 100.000.000 đồng.

– Gói số 3  : Đội Ngọc Mỹ

+ Khối lượng: 503,4 m3; Gỗ C ( quy củi ) 64,9ste; Củi ngọn : 54,2ste.

+ Diện tích khai thác : 12.5 ha.

+ Giá trị : 671.031.000đ .

Tiền đặt cọc tối thiểu : 50.000.000đ.

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 04 năm 2020.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (Địa chỉ: Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá chuyển vào số tài khoản : 2808201000536, chủ tài khoản: Công ty lâm nghiệp Lập Thạch, ngân hang Agribank, Chi nhanh huyên Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch, Địa chỉ: Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 22/4/2020.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Bạch đàn NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Lập Thạch; điện thoại: 02113.830.133;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons