Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn (cây đứng). Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ:

         

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Khối lượng củi dự kiến (Ste)

Đơn giá  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (5%) làm tròn

Gói số 1 Thạch Kiệt    2.728,5     401,2      892.959     2.436.439.300  122.000.000
Gói số 2 Thạch Kiệt    1.011,0     144,3      914.874        924.938.100    47.000.000
Gói số 3 Thạch Kiệt       612,2       82,0      926.952        567.480.300    29.000.000
Gói số 4 Kiệt Sơn    1.598,8     214,1      895.224     1.431.284.000    72.000.000
Gói số 5 Thu Cúc       591,9       75,4      856.371        506.886.000    26.000.000
Gói số 6 Thu Cúc       523,4       75,0      881.872        461.571.900    23.000.000
Gói số 7 Thu Cúc       230,9       36,0      878.057        202.743.300    11.000.000
Gói số 8 Thu Cúc       863,6     123,3      875.594        756.162.600    38.000.000
Gói số 9 Thu Cúc       300,8       40,4      899.473        270.561.500    14.000.000
Gói số 10 Kiệt Sơn       401,4       49,7      914.275        366.990.100    19.000.000
Gói số 11 Lai Đồng       835,3     116,0      855.217        714.363.000    36.000.000
Gói số 12 Đồng Sơn       943,8     125,3      905.495        854.606.000    43.000.000
Gói số 13 Đồng Sơn       296,4       31,2      942.526        279.364.700    14.000.000
Gói số 14 Đồng Sơn       395,1       52,5   1.005.705        397.354.200    20.000.000
Gói số 15 Thu Cúc    1.260,6     183,9      910.024     1.147.176.200    58.000.000
Gói số 16 Thu Cúc    1.062,0     128,6      893.624        949.028.400    48.000.000
Tổng    13.655,7  1.878,9      898.303   12.266.949.600  620.000.000

2. Đối tượng đăng ký:Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2020

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2019.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Tam sơn (Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá chuyển vào số tài khoản : 2702201000170, chủ tài khoản: Công ty lâm nghiệp Tam Sơn, ngân hàng Agribank, Tân sơn, Tỉnh Phú Thọ.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 25/3/2020.

 

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 30/6/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Điện thoại: 0983.516.968;

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Tam Sơn; điện thoại: 02103.745.002;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons