Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gốc keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Đoan Hùng – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gốc keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Đoan Hùng – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông  báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium)

tại công ty lâm nghiệp Đoan Hùng (cây đứng). Xã Tây Cốc – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ:

          – Gói số 1 : Đội 2,3,4,5

+ Khối lượng: 1.485,2 m3

+ Diện tích : Khai thác : 21,1 Ha.

+ Giá trị: 1.307.889.258 đ

+ Giá khởi điềm: 880.615 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 130.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 09 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 19 tháng 9 năm 2019

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2019.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

1. Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trận Phong Châu – huyện Phù Ninh –  tỉnh Phú Thọ.

2. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (Địa chỉ: Xã Tây Cốc – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ).

 

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp vào: Tài khoản 2710201000054 – tại Ngân hàng NN &PTNT Việt Nam chi nhánh Đoan Hùng.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng Địa chỉ: Xã Tây Cốc – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 20/9/2019.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2019.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam; điện thoại: 0983.516.968;

 Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng; điện thoại: 0210.3648.007. Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons