Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ vanh keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ vanh keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ vanh Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ vanhKeo.(Acacia mangium) tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài. Xã Văn Luông – Huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ:

          1.  Gói 1: Đội 1

–         Diện tích trồng rừng: 36,5 ha; diện tích khai thác: 36,5 ha, sản lượng giao tại bãi 1 là: 1.708,1 m3; củi: 334,7 ste.

–         Giá khởi điểm: 1.122.100 đồng/m3; củi 20.000 đồng/ste.

2.  Gói 2: Đội 5

–         Diện tích trồng rừng: 16,7 ha; diện tích khai thác: 14,5 ha, sản lượng giao tại bãi 1 là: 448,8 m3; củi: 122,5 ste.

–         Giá khởi điểm: 1.122.100đồng/m3; củi 20.000 đồng/ste.

         3.  Gói 3: Đội 5

–         Diện tích trồng rừng: 23,3 ha; diện tích khai thác: 22,3 ha, sản lượng giao tại bãi 1 là: 1.013,6 m3; củi: 154,0 ste.

–         Giá khởi điểm: 1.122.100 đồng/m3; củi 20.000 đồng/ste.

         4.  Gói 4: Đội 5+6

–         Diện tích trồng rừng: 35,7 ha; diện tích khai thác: 34,7 ha, sản lượng giao tại bãi 1 là: 1.674,8 m3; củi: 309,6 ste.

–         Giá khởi điểm: 1.122.100đồng/m3; củi 20.000 đồng/ste.

 (Có bảng kê chi tiết kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 10 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

1. Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trận Phong Châu – huyện Phù Ninh –  tỉnh Phú Thọ.

2. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài (Địa chỉ: Xã Văn Luông, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu phải nộp một khoản tiền đặt trước với giá trị tối thiểu 5% trên giá trị của gói thầu đăng ký tham gia đấu giá.

Khoản tiền đặt cọc trước nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài số 2702201000207, tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: Xã Văn Luông, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 21/4/2020.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Xuân Đài; điện thoại: 0210.3 875.010;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons