Thông báo về việc gia hạn đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Tam Thanh – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo về việc gia hạn đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Tam Thanh – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ Thông báo số 03/TB-TCHC ngày 12/3/2020 của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh,Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium)

tại công ty lâm nghiệp Tam Thanh (cây đứng). Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ, Cụ thể:

           

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Khối lượng củi dự kiến (Ste)

Đơn giá  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (5%)         làm tròn

Gói số 1

Đội 2

1.313,0

153,8

1.032.415

1.355.561.400

67.778.000

Gói số 2

1.411,0

178,4

1.043.455

1.472.315.200

73.616.000

Gói số 3

1.701,6

218,8

925.459

1.574.760.900

78.738.000

Gói số 4

1.978,2

245,0

1.040.824

2.058.957.700

102.948.000

Gói số 5

1.389,0

170,3

1.038.820

1.442.920.700

72.146.000

Gói số 6

1.208,3

155,7

1.048.899

1.267.384.900

63.369.000

Gói số 7

1.423,0

157,8

1.068.351

1.520.263.300

76.013.000

Gói số 8

1.716,6

208,4

1.011.305

1.736.006.600

86.800.000

Gói số 9

947,6

129,6

961.060

910.700.900

45.535.000

Gói số 10

1.502,6

179,0

1.057.247

1.588.619.900

79.431.000

Gói số 11

2.222,2

263,2

1.017.956

2.262.000.500

113.100.000

Gói số 12

844,0

113.9

1.017.522

858.788.800

42.940.000

Gói số 13

1.857,8

219,0

1.024.878

1.904.017.800

95.200.000

Gói số 14

1.073,6

138,4

963.394

1.034.300.200

51.715.000

Gói số 15

1.440,8

224,1

980.115

1.412.150.200

70.608.000

Gói số 16

304,2

41,1

965.595

293.734.000

14.688.000

Tổng

 

22.333,4

2.796,5

1.016.078

22.692.483.000

1.134.067.000

 

 (Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2020.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh ( Địa chỉ: Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0977414134 gặp ông Bùi Chí Thanh – Kế toán trưởng hoặc 0983823162 gặp ông Hà Doãn Nho – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh, dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 4211 000 000 0239; Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển Phú Thọ.

-Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thanh Địa chỉ: xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 08giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 30/12/2020.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons