Thư mời chào thầu: Gói thầu vở Ô ly, kẻ ngang

Thư mời chào thầu: Gói thầu vở Ô ly, kẻ ngang

THƯ MỜI CHÀO THẦU

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu đấu thầu hạn chế về việc: Cung cấp sản phẩm vở ô ly, kẻ ngang. Vậy, kính mời quý công ty có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này tham gia, cụ thể như sau:

  1. Thông tin cơ bản:

Tên gói thầu: Cung cấp các sản phẩm vở ô ly, kẻ ngang

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

– Số lượng vở:

+ Vở ô ly loại 48 trang không kể bìa, kích thước 170x240mm: 58.425 quyển

+ Vở kẻ ngang loại 80 trang không kể bìa, kích thước 170x240mm: 30.840 quyển

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

  1. Yêu cầu đối với nhà thầu:

2.1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập, Báo cáo tài chính năm gần nhất không lỗ;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2.2. Yêu cầu đối với hàng hóa:

– Hàng mới 100% đảm bảo quy cách, chất lượng, mẫu mã có in logo thương hiệu theo đúng yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể:

+ Vở ô ly 48 trang không kể bìa loại 4 ly. KT 170x240mm, bìa bằng giấy Ivory in theo mẫu, ruột vở làm bằng giấy Bãi Bằng có độ trắng 90-92% ISO – định lượng 70 g/m².

+ Vở kẻ ngang 80 trang không kể bìa. KT: 170x240mm, bìa bằng giấy Ivory in theo mẫu, ruột vở làm bằng giấy Bãi Bằng có độ trắng 84-86% ISO – định lượng 58 g/m².

  1. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h, ngày 02/09/2020 đến trước 9h ngày 08/09/2020.

– Thời gian mở thầu: Mở công khai lúc 9h30 ngày 08/09/2020 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh –Phú Thọ).

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3829755               Fax: 0210.3829177.

Xin trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons