Thư mời quan tâm cung cấp Bộ quà Tết năm 2023

Thư mời quan tâm cung cấp Bộ quà Tết năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp Bộ quà Tết năm 2023

Trân trọng kính mời Quý công ty quan tâm gửi các tài liệu theo nội dung sau:

– Tài liệu chứng minh năng lực và tư cách hợp lệ của nhà thầu:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh;

+ Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ, giải pháp.

+ Có 02 hợp đồng tương tự đã hoặc đang triển khai tại Việt Nam giá trị từ trên 300 triệu đồng trở lên.

+ Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất không bị lỗ.

Tổng công ty Giấy Việt Nam kính mời đại diện Quý công ty quan tâm gửi hồ sơ năng lực.

     Trân trọng cảm ơn!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons