Thư mời quan tâm Gói thầu: thuê gia công trọn gói sản phẩm giấy ram A5

Thư mời quan tâm Gói thầu: thuê gia công trọn gói sản phẩm giấy ram A5

Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức chào thầu cạnh tranh: V/v thuê gia công trọn gói sản phẩm giấy ram A5:

  • Số lượng: 58.000 (Ram)
  • Hình thức: Chào thầu cạnh tranh
  • Tổ chức thực hiện: Phòng Thị trường làm đầu mối

Trân trọng kính mời Quý công ty quan tâm gửi các tài liệu theo nội dung sau:

– Tài liệu chứng minh năng lực và tư cách hợp lệ của nhà thầu:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh;

+ Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ, giải pháp.

Tổng công ty Giấy Việt Nam kính mời đại diện Quý công ty quan tâm gửi hồ sơ năng lực và chào giá.

Trân trọng cảm ơn!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons