THƯ MỜI QUAN TÂM: TCT Giấy Việt Nam trân trọng mời Quý Nhà thầu quan tâm khảo sát, đề xuất và chào giá dịch vụ: Cho thuê dây chuyền sản xuất PAC

THƯ MỜI QUAN TÂM: TCT Giấy Việt Nam trân trọng mời Quý Nhà thầu quan tâm khảo sát, đề xuất và chào giá dịch vụ: Cho thuê dây chuyền sản xuất PAC

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-GVN.HN ngày 25/01/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư hệ thống sản xuất PAC để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu thực tế cho quá trình xử lý nước thải, nước thô, chuyển đổi một phần công năng sản xuất giấy kraft và đảm bảo tính linh hoạt cho quá trình sản xuất tại Nhà máy Hóa chất,

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng mời Quý Nhà thầu quan tâm khảo sát, đề xuất và chào giá dịch vụ: Cho thuê dây chuyền sản xuất PAC, cụ thể như sau:

  1. Tổng công ty Giấy việt Nam cần thuê dây chuyền sản xuất PAC với các yêu cầu như sau:

1.1. Nhà thầu tự đầu tư toàn bộ các vật tư, thiết bị và thực hiện lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất PAC, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm:

(i) năng suất: 7500 tấn/năm, ứng với 3 Ca sản xuất/ngày và sản xuất 320 ngày/năm.

(ii) chất lượng sản phẩm PAC:

* Sản phẩm PAC dạng dung dịch có nồng độ 17% với các tiêu chuẩn:

Hàm lượng AL2O3 :                   (16- 18) %

Tạp chất không tan trong nước:  ≤ 0,1 %

Độ kiềm :                                    ≥ 30 %

Tỷ trọng:                                      ≥ 1,350 mg/ml

PH:                                              3,5-5

* Tiêu hao vật tư, năng lượng cho 01 tấn sản phẩm theo bảng dưới đây:

STT Tên vật tư, năng lượng Đơn vị tính Định mức cho 01 tấn sản phẩm
1 Điện kwh ≤ 26
2 Hơi kg ≤ 162
3 Nước m3 ≤ 0.1
4 Al(OH)3.(64% Al2O3) kg ≤ 270
5 A xít  HCl 32% kg ≤ 740
6 Nhân công Công ≤ 0,3

1.2. Thời gian thực hiện:

(i) thời gian thuê: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa dây chuyền vào hoạt động chính thức.

(ii) thời gian nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị, lắp đặt và vận hành ra sản phẩm đạt năng suất và các chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm trong thời gian 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

1.3. Vị trí lắp đặt dây chuyền: Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ cung cấp đủ mặt bằng để nhà thầu lắp đặt dây chuyền sản xuất PAC.

1.4. Các yêu cầu khác:

(i) nhà thầu sử dụng Nguồn điện, hơi, nước, khí nén hiện có tại Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam cho dây chuyền sản xuất PAC.

(ii) nhà thầu sử dụng Axit Hcl có nồng độ 32% được sản xuất tại Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam cho dây chuyền sản xuất PAC.

(iii) nhà thầu cung cấp các vật tư thiết bị đảm bảo mới 100%, có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo được môi trường làm việc tại vị trí lắp đặt.

(iiii) nhà thầu chào giá phải bao gồm cả giá bán lại dây chuyền sản xuất PAC cho Tổng công ty Giấy Việt Nam ngay sau khi hết hạn hợp đồng.

1.5. Nhà thầu quan tâm, gửi chào giá theo các yêu cầu nêu trên chậm nhất đến ngày 05/8/2022.

Địa chỉ nhận: Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam tại thị trấn Phong Châu, huyên Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Người nhận: Nguyễn Xuân Mai, Giám đốc Nhà máy Hóa chất; SĐT: 0987811366.

Trân trọng cảm ơn!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons