Thư ngỏ Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022)

Thư ngỏ Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022)

Trân trọng kính gửi: Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Giấy Việt NamShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons