Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Khảo sát, cung cấp, lắp đặt, cài đặt tủ báo cháy 20 kênh và kết nối phù hợp với hệ thống báo cháy hiện tại của kho 83 thuộc Tổng kho

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Khảo sát, cung cấp, lắp đặt, cài đặt tủ báo cháy 20 kênh và kết nối phù hợp với hệ thống báo cháy hiện tại của kho 83 thuộc Tổng kho

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Khảo sát, cung cấp, lắp đặt, cài đặt tủ báo cháy 20 kênh và kết nối phù hợp với hệ thống báo cháy hiện tại của kho 83 thuộc Tổng kho –Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục:

Khảo sát, cung cấp, lắp đặt, cài đặt tủ báo cháy 20 kênh và kết nối phù hợp với hệ thống báo cháy hiện tại của kho 83 thuộc Tổng kho –Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

Thay thế 01 tủ báo cháy 20 kênh, sau đó kiểm tra, đo đạc các thông số kỹ thuật, các đèn báo cháy, kết nối vào hệ thống hiện tại và kiếm tra các chức năng làm việc.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Tủ báo cháy 20 kênh thay thế phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng và có xuất sứ rõ ràng.

– Sau khi thay thế tủ báo cháy 20 kênh, kết nối với hệ thống phải đảm bảo các đầu báo cháy, đèn báo cháy, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy … phải đảm bảo đúng các chức năng  về báo cháy, chữa cháy tự động.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Thực hiện công việc tại kho 83 thuộc Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam (điạ chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 14h30 ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103.829.637; Fax: 02103.829.637.

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 15h, ngày 31 tháng 10 năm 2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons