Tổng công ty Giấy Việt Nam cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ: Bộ quà tặng Trầm hương.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ: Bộ quà tặng Trầm hương.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ: Bộ quà tặng Trầm hương.

Thông tin yêu cầu đối với quý công ty cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Bộ quà tặng Trầm hương.
2. Hình thức thực hiện: Chào hàng cạnh tranh.
3. Yêu cầu:

Các công ty gửi giá chào bán theo các hạng mục công việc sau: (Giá chào bán bao gồm các loại thuế, phí, trượt giá và các rủi ro khác).

STT

Tên vật tư, hàng hóa

ĐVT

Slượng

1

Bộ quà tặng Trầm hương:

Chi tiết: Trầm loi 1; 01 bộ dụng cụ cắt; 01 lư điện; In logo Tổng công ty

B

50

4. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

5. Thời gian nhận báo giá: Đến 09h00 ngày03/06/2022 (Các bản chào giá phải được dán kín, có niêm phong) tại Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0938150003.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons