Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc và thiết bị y tế. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc và thiết bị y tế. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc và thiết bị y tế. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thuốc:
Stt Tên thuốc Đơn vị Số lượng
1. Amocixilin TW1 Viên 6.000
2. Hoạt huyết DN (Traphaco) Viên 6.000
3. Vitamin 3B Viên 5.000
4. Tiffi Viên 400
5. Cefixim 200mg Viên 1.800
6. Micardis Viên 120
7. Atrovastatin Viên 360
8. Ventolin Lọ 2
9. Amlodipin 5mg Viên 5.000
10. Pantoprazol 40mg Viên 400
11. Ciprofloxacin 500mg Viên 500
12. Glucosamin Viên 1.000
13. Glucophage 500mg Viên 2.000
14. Tanakan Viên 500
15. Alphachimo 5mg Viên 3.000
16. Bổ phế ngậm Viên 960
17. Covesyl Viên 300
18. Ventolin Nebules 5mg Ống 30
  1. Thiết bị y tế
Stt Tên thiết bị Đơn vị Số lượng
1 Máy khí rung Omron (Nhật Bản) Bộ 02

 

Căn cứ Danh mục, số lượng đã nêu. Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các Doanh nghiệp kinh doanh Dược, vật tư và thiết bị y tế có đủ năng lực cung cấp gửi Bản báo giá (Báo giá để trong phong bì kín).

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy VN

Địa chỉ: khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829178 .

Thời gian nhận Bản báo giá từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020.

Tổng công ty Giấy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung ứng.

Trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons