Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào hàng đá mài, cắt Tyrolit,cụ thể như sau:

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào hàng đá mài, cắt Tyrolit,cụ thể như sau:

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào hàng đá mài, cắt Tyrolit,cụ thể như sau:

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào hàng đá mài, cắt Tyrolit,cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng:

  1. Đá cắtTyrolit: Ø125×1,6×22,2mm  : 100 viên
  2. Đá cắt Tyrolit: Ø178×1,6×22,2mm  : 300 viên
  3. Đá mài Tyrolit: Ø178x7x22,2mm  :50 viên
  4. Đá cắt Tyrolit: Ø350x3x25 mm  : 100 viên

Giao hàng tại kho Tổng công ty Giấy Việt Nam đầu tháng 2/2018. Thanh toán sau khi giao hàng 30-45 ngày.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Phòng XNK và TBPT – TCTY Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

–           Phone: 02103. 829147

–           Fax: 02103. 829147

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày 11.1.2018.

Đăng lúc 04/01/2018 14:08


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons