Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Hướng tới 36 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng và hưởng ứng Chương trình phát động thi đua 4 tháng cuối năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân tại khu vực sản xuất Bãi Bằng đã có thành tích xuất sắc, đóng góp hoàn kế  hoạch sản xuất của Tổng công ty trong tháng 9 và tháng 10. Ngày 13/11/2018, tại Phòng họp COB, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trao thưởng động viên kịp thời các tập thể, CBCNV có thành tích trên.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trích 125.600.000đ từ quỹ khen thưởng của Tổng công ty trao thưởng cho 08 tập thể CBCNV đã có thành tích tiêu biểu trong thi đua sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và thiết bị, giảm tiêu hao vật tư,  nguyên liệu, năng lượng cho sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của Tổng công ty trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 gồm có:  Nhà máy Giấy, Nhà máy Điện, Nhà máy Hóa Chất, Xí nghiệp Bảo dưỡng, Xí nghiệp Vận tải, Phòng Kỹ thuật, Tổng kho, Phòng Điều Độ.

 Lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam trao thưởng cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam trích từ nguồn kinh phí Công Đoàn Tổng công ty trao thưởng cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng 9/2018, mức thưởng: Tập thể: 1.500.000đ/tập thể, Cá nhân: 300.000đ/cá nhân.

Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể, CBCNV trong hoạt động sản xuất của Tổng công ty. Việc khen thưởng kịp thời đối với người lao động có tác dụng động viên, khơi dậy tính tích cực, chủ động, tạo động lực cho NLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty.

VPBB

Đăng lúc 14/11/2018 16:24


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons