Tư vấn về công nghệ giấy

Tư vấn về công nghệ giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kỹ thuật công nghệ sản xuất giấy.

Liên hệ:

1. Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Đ/c: Xã Phù Ninh – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

2. Viện Công nghiệp giấy và Xenluylo

  • Địa chỉ: 59, Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tel: (84-4) 38 581 072  (84-4) 38 581 072


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons