Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Thực hiện Công văn số 214-CV/BTGĐUK, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Trang thông tin điện tử TCT đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons