Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 – 11/6/2022) xem tại đây

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương) xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons