Tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia

Tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-24/6/2022); thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”, Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022” ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK, ngày 14/02/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2022;

Trang thông tin điện tử TCT đăng tải toàn văn nội dung tuyên truyền gồm:

Tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”

Tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào (giai đoạn 2017-2022);

Tình hình và kết quả quan hệ Việt Nam – Campuchia (giai đoạn 2017-2022)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons