VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

1. Tại Hà Nội:

  • ĐT: 043.8247773
  • Fax: 043.38260381
  • Email: vp.hn@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

2. Tại Phú Thọ:

  • ĐT: 0210.3829.755
  • Fax: 0210.3829.177
  • Email: vp.bb@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Chánh Văn phòng: Đào Ngọc Cường

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thanh Vân

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Chí

Phó Chánh Văn phòng: Lê Việt AnhShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons