Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829 241

Fax: 0210.3833 895

Địa chỉ: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Phụ trách Viện NCCNLG: Nguyễn Văn Hiên

– Viện phó: Hà Ngọc Anh

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons