Vinapaco chung tay vì người nghèo năm 2020

Vinapaco chung tay vì người nghèo năm 2020

Ngày 17/10/2020, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tổng công ty Giấy Việt Nam tham gia Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tại chương trình, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương với số tiền 100 triệu đồng.

Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” là sự kiện thường niên tổ chức vào ngày 17/10 (Ngày Quốc tế xóa nghèo) hàng năm. Đối tượng được hỗ trợ thông qua chương trình gồm: Người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do gặp thiên tai, bệnh tật, cộng đồng nghèo (huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn). Hiện nay cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Người nghèo, công nhân lao động nghèo gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và người nước. Qua gần 4 năm triển khai chương trình (từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2020), đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và an sinh xã hội với số tiền trên 16.410 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vận động trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 127.427 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; hàng triệu em học sinh được giúp đỡ về học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng,…

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Phó Tổng giám đốc đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 100 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ phúc lợi của Tổng công ty. Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, giúp đỡ cộng đồng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bằng những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Vinapaco liên tục đồng hành chung tay cùng Đảng, Nhà nước đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Danh sách các đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, An sinh xã hội năm 2020 xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons