Vinapaco nâng cao nhận thức hình thành ý thức tiết kiệm điện

Vinapaco nâng cao nhận thức hình thành ý thức tiết kiệm điện

Trong giai đoạn 2020 – 2025, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ cả nước phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, Tổng công ty Giấy Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện sử dụng an toàn, tiết kiệm điện hiệu quả góp phần giảm tải áp lực sản lượng điện tiêu thụ cho doanh nghiệp.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng cấp bách trong việc giảm chi phí giá thành cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp, giảm áp lực trong việc đầu tư, nâng cấp phát triển nguồn điện, lưới điện, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần quan trọng trong giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Dự báo giai đoạn 2020 – 2025 nguồn cung ứng điện trên toàn quốc gặp nhiều thách thức do: tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế về quy mô và còn nhiểu rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó nhu cầu sử dụng điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân 10%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Từ đó, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 05 năm tới.

Tổng công ty Giấy Việt Nam đã và đang tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động tới từng CBCNV sử dụng tiết kiệm điện năng và năng lượng tái tạo. Mỗi đơn vị trực thuộc Tổng công ty xây dựng quy định về việc thực hiện an toàn, tiết kiệm điện trong việc vận hành các thiết bị điện sản xuất và hệ thống chiếu sáng trong các phân xưởng; yêu cầu người lao động nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh việc nâng cao ý thức của CBCNV, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đổi mới dây chuyền sản xuất, đầu tư nâng cấp nâng cao tuổi thọ các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, đảm bảo cung cấp điện, hơi, nước, khí nén cho dây chuyền sản xuất bột, giấy ổn định từng bước giảm tiêu hao nhiên liệu năng lượng. Đồng thời, Vinapaco triển khai lắp đặt dự án máy nén khí mới, nghiên cứu cải tạo, nâng cấp lắng tĩnh điện, xây dựng hệ thống kiểm soát, tính toán chi tiết tình hình tiêu thụ năng lượng ở từng khu vực, bộ phận. Các Nhà máy trực tiếp sản xuất thuộc Tổng công ty thay thế hệ thống đèn cao áp thủy ngân có hiệu suất phát quang thấp bằng các đèn cao áp tiết kiệm điện có hiệu suất phát quang cao, điều chỉnh chế độ công suất đèn chiếu sáng về đêm hợp lý, giảm bớt số lượng đèn ở các nơi không cần thiết. Bên cạnh đó, Vinapaco tạo tác phong, thói quen tốt trong mỗi CBCNV sử dụng điện tiết kiệm tại các phòng ban: Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, điều hòa để ở chế độ làm mát, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách hợp lý, giảm tới 50% số lượng đèn chiếu sáng chung khu vực hành lang,…

Hệ thống máy mài lô được sửa chữa và nâng cấp đảm bảo làm việc ổn định và tiết kiệm điện năng tối ưu

Tắt các thiết bị điện khi hết giờ làm việc

Tiết kiệm năng lượng là một trong những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sống. Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày càng tăng cường hơn nữa thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tiết kiệm điện, từ tuyên truyền vận động tới “gieo ý thức gặt thói quen” góp phần ổn định an ninh năng lượng phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước.

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons