Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ngày 8/12/2021, tại Phú Thọ, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, nhằm nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết: Thời gian qua, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, hoạt động thương mại và đầu tư sụt giảm. Đặc biệt, là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu ảnh hưởng sâu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Dây chuyền máy móc, thiết bị tại khu vực sản xuất giấy Bãi Bằng và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống sau nhiều năm vận hành đã cũ, công nghệ lạc hậu, gặp nhiều sự cố ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm; việc huy động nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển khó khăn; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng trong khi giá bán sản phẩm giấy liên tục giảm; các sản phẩm giấy của Tổng công ty luôn phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu, nên công tác tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn, lượng giấy tồn kho cao. Tổng công ty vẫn đang phải tiếp tục xử lý những tồn tại của Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam, Công ty cổ phần giấy BBP, Công ty chế biến và xuất nhập khẩu dăm mảnh, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam,…
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Giấy Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; tổ chức nắm bắt, xử lý kịp thời có hiệu quả tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, khó khăn vướng mắc của đơn vị giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ. Nhìn chung tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc; gắn bó với cơ quan, đơn vị; đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình chính trị, kinh tế trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên.
Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trong toàn Đảng bộ, gắn với việc bổ sung, sửa đổi Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổng công ty phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt, với phương châm ngắn, gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ thực hiện; củng cố, kiện toàn tổ chức đảng kịp thời, phù hợp với mô hình tổ – chức quản lý của Tổng công ty gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
Trong năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã chọn cử 25 cán bộ đương chức và dự nguồn  của Tổng công ty đi học Trung cấp lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài; đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chính trị khi kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo Quy định của Đảng và Nhà nước.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung các quy chế về công tác xây dựng Đảng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Kiện toàn các ban chỉ đạo của Đảng ủy sau đại hội Đảng bộ Tổng công ty; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác năm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên các ban chỉ đạo của Đảng ủy. Kịp thời xây dựng, ban hành các báo cáo chuyên đề về sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo yêu cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng hình thức sinh hoạt chuyên đề; chế độ thông tin, báo cáo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về “Xây dựng Đảng” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của cấp trên.
Chỉ đạo triển khai xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về chuyển đổi số của Tổng công ty; Xây dựng kế hoạch học tập và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ-ĐUK ngày 07/6/2021 của Đảng ủy Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty với các cấp ủy địa phương, nơi có các đơn vị thành viên của Tổng công ty đứng chân trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Tổng công ty phát triển bền vững.
Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2021 góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp; quy chế dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB) củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, em đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của Tổng công ty; vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ đã đề ra.
Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các giải pháp nâng cao sản lượng, ổn định chất lượng và hiệu quả sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật; công tác bảo dưỡng phòng ngừa; kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời những sự cố thiết bị xảy ra; đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, bám sát nhu cầu của thị – trường, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, giữ vững thị trường, khách hàng truyền thống; mở rộng thị trường xuất khẩu và gia công xuất khẩu; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ Giấy Bãi Bằng”. Chỉ đạo xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, đẩy mạnh công tác quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông trên các website của Tổng công ty đối với các sản phẩm giấy; xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý bán hàng; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng giấy cuộn và giấy chế biến.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết kiệm, quản lý các định mức kinh tế, kỹ thuật; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người – lao động năm 2021 từ cơ sở đến Tổng công ty với hình thức phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, kịp thời giải đáp thắc mắc, tâm tư nguyện vọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động; phát huy quyền làm chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng, gắn bó của cán bộ, công nhân viên và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Bên cạnh đó, Tổng công ty đã đổi mới phương thức quản lý các công ty lâm nghiệp; tổ chức kiểm kê rừng và đất rừng; rà soát các hợp đồng giao khoán; xây dựng phương án khoán trồng rừng năm 2021. Làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ về bàn giao đất, tài sản, lao động cho UBND tỉnh; tiếp tục làm việc với UBND các tỉnh (Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ) về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu các công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty; hoàn thiện thủ tục giải ngân vốn lâm sinh, hướng dẫn và tổ chức quyết toán khai thác năm 2020; rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất làm cơ sở báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt Để án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, hướng tới triển khai công tác cổ phần hóa Tổng công ty.
Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ năm 2021 (ước thực hiện) đạt 1.983,2 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm; bằng 107% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt 2.171,2 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm; bằng 107% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất giấy các loại đạt 102.000 tấn, bằng 101% kế hoạch năm; bằng 102% so với cùng kỳ năm trước.
Sản xuất lâm nghiệp, khai thác gỗ nguyên liệu giấy: đạt 190.872 m, bằng 100% kế hoạch năm; bằng 107% so với cùng kỳ năm trước. Trồng rừng nguyên liệu giấy đạt 1.637 ha, bằng 100% kế hoạch năm; bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 113,05 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm; bằng 187% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận: đạt 10 tỷ đồng, gấp 33 lần kế hoạch năm; thu nhập bình quân: đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Giấy Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam, cho biết: Tổng công ty đang hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các công việc về xử lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương. Tiếp tục chỉ đạo phương án thí điểm sáp nhập các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; thẩm định giá tài sản cố định và hàng hóa tồn kho của dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương cho ý kiến để bán đấu giá tài sản cố định của Dự án đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng quy định của Pháp luật. Tổng công ty tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo tiến độ nhất là các dự án góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường như: dự án lọc bụi tĩnh điện của lò hơi thu hồi, dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm sớm đưa dự án bãi chứa nguyên liệu diện tích 16 ha vào sử dụng;… Năm 2021, Công ty mẹ Tổng công ty đã ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện với số tiền 3,6 tỷ đồng; ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 1,2 tỷ đồng; tiếp tục nhận phụng dưỡng 03 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các hoạt động văn hoá thể thao quần chúng được duy trì hoạt động thường xuyên thu hút đông đảo CBCNV và nhân dân địa phương tham gia. Tuy đã có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao công tác quản trị, quản lý nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh khối công nghiệp vẫn còn thấp; chi phí sản xuất tương đổi cao; năng suất lao động thấp. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số ít cấp ủy cơ sở còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn về quản lý.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT Giấy Việt Nam chia sẻ 

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam cho rằng: năm 2022, dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, khó lường; dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn: dây chuyền máy móc, thiết bị tại Bãi Bằng và Công ty Giấy tissue Sông Đuống sau nhiều năm vận hành, sản xuất đã cũ và lạc hậu về công nghệ nên sự cố máy móc, thiết bị nhiều ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm; việc huy động nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng trong khi giá bán sản phẩm giấy liên tục giảm, sản phẩm giấy của Tổng công ty phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu nên tiêu thụ sản phẩm khó khăn, lượng giấy tồn kho cao. Bên cạnh đó, Tổng công ty vẫn đang phải tiếp tục xử lý những tồn tại của Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam, Công ty cổ phần BBP, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai,… Những khó khăn trên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và tư tưởng, đời sống của cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ, vì vậy đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, là doanh nghiệp có truyền thống, luôn gắn bó với người lao động địa phương; có lợi thế về ngành lâm nghiệp, có thể phát triển thành ngành kinh tế mạnh, vừa bảo vệ quốc phòng an ninh vừa bảo vệ môi trường sinh thái đầu nguồn. Giấy là mặt hàng có thị trường lớn, từ đó, yêu cầu đặt ra là xây dựng Tổng Công ty Giấy trở thành đơn vị chủ lực trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ giấy, góp phần bình ổn giá cả.

Bên cạnh đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, đồng chí đã chỉ ra những hạn chế trong việc chậm trễ các dự án đầu tư. Vì vậy, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Giấy tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý kịp thời có hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh, giữ vững sự đoàn kết nội bộ; quan tâm phát triển đảng viên; củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể phù hợp với mô hình quản lý của Tổng công ty; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Quy chế văn hóa doanh nghiệp và Quy chế dân chủ cơ sở. Củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể phù hợp với mô hình quản lý của Tổng công ty, đồng bộ giữa quan hệ lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo quản lý. Các cấp uỷ, UBKT các cấp quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tham mưu cho cấp ủy thực hiện đúng quy trình, quy định.

Về giải pháp cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp tới đây, đồng chí đề nghị Tổng Công ty Giấy Việt Nam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét, có ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đối với các dự án còn tồn đọng để tiến hành cổ phần hóa Tổng công ty, bao gồm cả xử lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty cần có Nghị quyết chuyên đề về sản xuất kinh doanh, chủ động cụ thể hóa để triển khai thực hiện.

Đồng chí lưu ý, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ sẽ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để Đảng ủy Tổng ty Giấy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc sớm báo cáo thường trực Đảng ủy Khối để xem xét, có đề nghị với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, cho ý kiến quyết định.

Toàn cảnh buổi làm việc

VNPC tổng hợpShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons