Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 27/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trang thông tin điện tử TCT Giấy Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương lãnh đạo, tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh, các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, vượt khó, chủ động triển khai kịp thời nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống người lao động. Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng cả nước trong phòng, chống đại dịch, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp đối với xã hội. Những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh ở nhiều địa phương. Các đợt dịch bùng phát khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trở nên đặc biệt khó khăn; nguồn lực dự trữ cạn dần, sức chịu đựng ngày càng suy giảm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội, Thông báo kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ngày 24/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện một số trọng tâm công tác sau đây:

1. Khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp trên, phát huy mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, “chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch”, góp phần đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trong thời gian nhanh nhất.

2. Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch. Quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực, tạo sự vào cuộc của toàn doanh nghiệp, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tổ chức đánh giá tổng thể công tác phòng, chống dịch thời gian qua, phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được; nắm chắc, kiểm soát tốt tình hình, chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch.

3. Chủ động, phát huy tính sáng tạo trong áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh an toàn trong điều kiện đại dịch. Đảm bảo “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; giữ vững các vùng an toàn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát hiện, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các giải pháp không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nguồn nhân lực. Chuẩn bị tốt các phương án triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh khi kiểm soát được dịch. Tăng cường hoạt động các lực lượng bảo vệ, tự vệ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; xây dựng các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa thất thoát tài sản trong thời gian tập trung phòng chống dịch.

4. Nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp nhà nước, căn cứ điều kiện cụ thể, tiếp tục nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng các ngành, các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm cung cấp đủ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại các địa phương có dịch. Chú trọng phối hợp với các ngành, địa phương trong phòng, chống dịch; tổ chức tiêm vắc-xin cho người lao động; xử lý khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của doanh nghiệp.

5. Chỉ đạo tạp chí và các phương tiện truyền thông nội bộ của doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; về các mô hình tốt, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang, tác động xấu đến hoạt động doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch phù hợp, có hiệu quả; vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và gia đình chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

6. Xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xây dựng được các mô hình tốt, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo tình hình, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Đảng ủy Khối (vào ngày 30 hằng tháng; đột xuất khi cần thiết qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ hằng tháng báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons