Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam sơ kết công tác 8 tháng đầu năm, tổng kết 10 năm công tác vận động nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước

Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam sơ kết công tác 8 tháng đầu năm, tổng kết 10 năm công tác vận động nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước

Ngày 16/9/2020, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 6B/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước tại Hội trường Tổng công ty. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Lê Thị Tâm – Trưởng Ban Kinh tế chính sách. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó BTTT Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng các đồng chí BCH Công đoàn, Ủy viên Ban Nữ công công đoàn TCT, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn, phụ trách nữ công các đơn vị trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT trình bày Báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm 2020

Theo Báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Vinapaco đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 30/6/2020, Công đoàn Vinapaco trực tiếp quản và chỉ đạo 4.737 đoàn viên công đoàn với 53 đầu mối (trong đó 31 công đoàn cơ sở, 6 công đoàn cơ sở thành viên, 16 công đoàn bộ phận trực thuộc). Trong năm qua, Công đoàn Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tuyên truyền tới CBCNV và người lao động kịp thời, quyết liệt và hiệu quả; giảm thiểu ở mức thấp nhất tác động tiêu cực của đại dịch tới hoạt động SXKD cũng như đời sống người lao động. Đối với khối công đoàn cơ sở, đặc biệt là khối các đơn vị cổ phần hầu hết các đơn vị nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội thực hiện luân phiên công nhân nghỉ (trường hợp công nhân phải nghỉ việc được đơn vị hỗ trợ 100% hoặc 70% tiền lương cơ bản và đóng đầy đủ các loại bảo hiểm). Đời sống của người lao động luôn được đảm bảo với mức thu nhập bình quân khối các đơn vị lâm nghiệp là 4,1 triệu/người/tháng; khối các đơn vị cổ phần là 8,3 triệu/người/tháng, các đơn vị công nghiệp cơ bản giữ mức 7,9 triệu/người/tháng. Đoàn viên công đoàn và người lao động tư tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tổng công ty, đơn vị; phấn khởi hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội các cấp. Công đoàn Vinapaco đã chủ động, tích cực đổi mới hoạt động, xây dựng 10 Chương trình chỉ đạo trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện đem lại nhiều hiệu quả cơ bản: Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động bằng những hoạt động thiết thực; tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục; hưởng ứng vận động phát huy phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn Tổng công ty; phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn; công tác nữ công được chú trọng quan tâm; công tác tài chính, kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT đã góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn. Trong 4 tháng cuối năm, Công đoàn Vinapaco xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp công đoàn, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thi đua làm theo lời Bác, phát động tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động “Lao động sáng tạo”; rà soát kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua nữ CNLĐ đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”;…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cùng nhau trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến về một số nội dung trong chương trình hành động nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động công đoàn, đặc biệt là nâng cao hoạt động của các công đoàn cơ sở.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC LĐ giai đoạn 2010 – 2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNVCLĐ. Công đoàn Tổng công ty luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn có nhiều đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động và cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của nữ CNVCLĐ. Cùng với phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thực hiện tái cơ cấu tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc có ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến hoạt động công đoàn trong đó có công tác vận động nữ CNVCLĐ. Các cấp công đoàn tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch phù hợp, xác định các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nói chung, hoạt động nữ công nói riêng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, nhằm xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đ/c Ngô Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT tổng kết 10 năm thực hiện về công tác vận động nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước và tiếp tục phát huy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí nữ CNVCLĐ đối với sự phát triển của Tổng công ty. Những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thể hiện sự đồng thuận cao giữa tổ chức công đoàn và người lao động.

Đ/c Hoàng Quốc Lâm – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐTV TCT ghi nhận những đóng góp tích cực của các nữ CNVCLĐ đối với sự phát triểnTCT

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao hoạt động Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam hiệu quả, thiết thực. Đồng chí mong muốn Công đoàn TCT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, đưa nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trở thành hoạt động thường xuyên góp phần thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đ/c Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam; trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019 – 2020; tặng Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020 cho 03 cá nhân.

Công đoàn TCT Giấy Việt Nam vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019 – 2020

03 cá nhân được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020 

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã công nhận và tặng Giấy khen cho 37 tập thể và 117 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.

Công đoàn TCT tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà”

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons