Công đoàn Vinapaco góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Công đoàn Vinapaco góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (6/2/1996 – 6/2/2021) Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO), ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực của Công đoàn VINAPACO hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của VINAPACO.

Năm 2020, Công đoàn VINAPACO được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Biểu dương và chúc mừng các kết quả nổi bật của Công đoàn VINAPACO, ông Trần Quang Huy thay mặt Công đoàn Công Thương Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các thế hệ Công đoàn VINAPACO đã có nhiều đóng góp cống hiến cho sự thành công, các kết quả và sự lớn mạnh của tổ chức.

Theo ông Trần Quang Huy, Công đoàn VINAPACO đã làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là chăm lo, bảo vệ đại diện quyền lợi chính đáng của Tổng Công ty và người lao động, đóng góp tích cực vào tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức ngành Công Thương.

25 năm vì lợi ích đoàn viên, doanh nghiệp

Ngày 6/2/1996, Công đoàn Công nghiệp nhẹ Việt Nam có quyết định số 20/QĐ-CĐCNn về việc thành lập Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam, là công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở các đơn vị thành viên thuộc VINAPACO (thời điểm này gồm 19 Công đoàn cơ sở). Hiện nay Công đoàn VINAPACO quản lý và chỉ đạo 53 đầu mối ( bao gồm 31 công đoàn cơ sở; 6 \công đoàn cơ sở thành viên và 16 công đoàn bộ phận trực thuộc) với tổng số 4.737 đoàn viên.

Giai đoạn từ năm 1996 đến nay, VINAPACO có nhiều biến động thăng trầm, đặc biệt trong nhiều năm gần đây Tổng Công ty và nhiều đơn vị trực thuộc Công đoàn VINAPACO phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong SXKD (máy móc thiết bị đã lỗi thời, suất tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu lớn, sản phẩm giấy trong nước phải cạnh tranh khốc liệt với giấy nhập ngoại…); đồng thời VINAPACO phải tập trung thực hiện tốt công tác cổ phần hóa DN.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ (của tổ chức Công đoàn), trong suốt 25 năm qua, BCH Công đoàn VINAPACO đã tổ chức lãnh đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Phối hợp với chính quyền các đơn vị, các cấp Công đoàn VINAPACO: Tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động tại các Doanh nghiệp trực thuộc và Tổng Công ty; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia tích cực xây dựng nội quy, quy chế, ký kết thỏa ước Lao động tập thể, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất xuất kinh doanh của các đơn vị…

Đặc biệt nhất là việc Công đoàn VINAPACO tổ chức hiệu quả nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực vào quá trinh đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

Tri ân các thế hệ cán bộ Công đoàn VINAPACO.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các cấp Công đoàn VINAPACO thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách, người lao động nghèo, con em CBCNV…

Tri ân các thế hệ lãnh đạo VINAPACO và các đơn vị.

Ông Nguyễn Xinh – Chủ tịch công đoàn VINAPACO cho biết: “Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thì VINAPACO luôn quan tâm đến các hoạt động đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất (phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong sản xuất, phong trào tiết kiệm, phong trào đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động) tạo khí thế mới thúc đấy sản xuất kinh doanh trong toàn thể tổng công ty…”

Trong 25 năm qua VINAPACO được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý:3 Huân chương Độc lập; 56 Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân; 21 Cờ thi đua của Chính phủ, 38 Cờ thi đua của Bộ Công thương cho tập thể; 78 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân… Trong số các đơn vị thành viên, năm 2000, Công ty Giấy Bãi Bằng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Từ quỹ xã hội Công đoàn VINAPACO đã hỗ trợ xây 310 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…;giành nhiều tỷ đồng hưởng ứng, ủng hộ từ thiện, nuôi dưỡng bà mẹ VNAH, ủng hộ đồng bào bão lụt…

Kết quả hoạt động nỗ lực của cán bộ đoàn viên, sự gắn kết chặt chẽ giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa Công đoàn với chính quyền, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn TCT Giấy VN liên tục được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện, được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba năm 2002, huân chương lao động hạng Nhì năm 2007 và huân chương lao động hạng Nhất năm 2016.

Bản lĩnh trong những giai đoạn khó khăn

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn VINAPACO, ông Huy khẳng định Công đoàn VINAPACO thể hiện bản lĩnh, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thể hiện rõ nét trong năm 2020 trong bối cảnh chung nhiều khó khăn, với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở Công đoàn VINAPACO đã ban hành cụ thể hóa được chủ đề năm bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các đơn vị trong ngành Giấy, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập của người lao động trong ngành Giấy tiếp tục được cải thiện…

Theo đại diện Công đoàn VINAPACO năm 2020, bám sát chương trình công tác theo chỉ đạo của hệ thống Công đoàn, phát huy truyền thống 25 năm, các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ đã vượt qua những khó khăn, nỗ lực tổ chức các hoạt động Công đoàn và xây dựng phong trào CNVC LĐ.

Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tuyên truyền, cung cấp các thông tin, triển khai các biện pháp phòng, chống hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh covid-19, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn VINAPACO quan tâm chú trọng là tổ chức các phong trào thi đua; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; Đồng thời chủ động đề xuất, phối hợp cùng chuyên môn chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, gắn với tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước, tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất tại các cơ sở…

Để thúc đẩy phong trào thi đua, Công đoàn đã tham gia hoàn thiện các quy chế thưởng năng suất: ca, ngày, tuần, tháng và năm tại khối sản xuất Giấy Bãi Bằng. Sửa đổi, ban hành nhiều Quy chế như hoạt động sáng kiến, Quy chế thưởng “Ý tưởng sáng tạo”. Trong năm, có 07 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 546,411 triệu đồng….

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam trao Bằng khen cho 04 cá nhân Công đoàn VINAPACO.

Công đoàn Công Thương tặng Cờ thi đua cho 06 đơn vị công đoàn sơ sở có phong trào thi đua xuất sắc.

Ngoài ra nhiều cá nhân, tập thể Công đoàn VINAPACO cũng được vinh danh với nhiều danh hiệu phần thưởng xứng đáng vì những thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 25 năm Công đoàn VINAPACO.

Trước những thách thức năm 2021, ông Trần Quang Huy cho rằng Công đoàn VINAPACO và các công đoàn trực thuộc cần tiếp tục triển khai chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như Công đoàn Công Thương tập trung tối đa nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên người lao động, các hoạt động hướng về cơ sở lấy đoàn viên làm trung tâm… góp phần vào sự thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ngành Giấy, tiếp tục chăm lo có hiệu quả cho đoàn viên, người lao động.

VNPC tổng hợpShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons